Vodoměrná šachta

Plastové šachty jsou svařeny z polypropylenových lehčených desek síly 5 a 20 mm. Šachta má jeden vlez a je vybavena žebříkem pro lepší přístupnost.

Šachta na vrtanou studnu

Plastové šachty jsou svařeny z polypropylenových lehčených desek síly 5 a 20 mm. Šachta má jeden vlez a je vybavena žebříkem, pro lepší přístupnost.

Plastový septik

Plastové septiky jsou svařeny z polypropylenových desek síly 15 až 20 mm. Jsou tříkomorové a mají dostatek vzpěr, které brání roztržení septiku. Mají jeden vlez, ze kterého se dají vybírat všechny tři komory. Slouží pro předčištění odpadních vod, před vypouštěním do veřejné kanalizace, nebo také předčištění k pískovým filtrům a vypouštění do vodotečí.

Přihlásit se k odběru J & K RSS