Vodoměrná šachta

Plastové šachty jsou svařeny z polypropylenových lehčených desek síly 5 a 20 mm. Šachta má jeden vlez a je vybavena žebříkem pro lepší přístupnost.

Montáž:
Šachta se usadí do vykopané jámy na pískový podsyp min. 5 cm a obsype se vykopanou zeminou bez větších kamenů. Napojení se provádí do předem navařených vodotěsných průchodek. Vodoměr je v nezámrzné hloubce,takže není nutné žádné další izolování.